ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Συνεδριάσεις Συμβουλίου


Οι προγραμματισμένες συνεδριάσεις του ΣΙ πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας, σε χώρο με κατάλληλη υποδομή τηλεδιάσκεψης, ώστε να διευκολύνονται τα μέλη του ΣΙ, ιδίως τα εξωτερικά μέλη, να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις.


top