ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Συμβούλιο Ιδρύματος


Συγκρότηση: Το Συμβούλιο Ιδρύματος (ΣΙ) συγκροτήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 71886/Ε5/Φ262/11.6.2013 της 11.6.2013. Η σύνθεση του ΣΙ είναι δεκαπενταμελής και συγκεκριμένα αποτελείται από οκτώ εσωτερικά μέλη, καθηγητές του ΤΕΙ Αθήνας, έξι εξωτερικά μέλη (τρεις καθηγητές βρετανικών Πανεπιστημίων, έναν ομότιμο καθηγητή Ιατρικής του ΕΚΠΑ, έναν οικονομολόγο-νομικό, σύμβουλο επικοινωνίας, και έναν οικονομολόγο, συνταξιούχο του Δημοσίου, και πρώην Επίτροπο Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου) και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Στην συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2013, το ΣΙ εξέλεξε τέσσερις αναπληρωτές Προέδρου ΤΕΙ, δύο εκ των οποίων ήταν εσωτερικά μέλη του ΣΙ. Μετά την παραίτηση των τελευταίων, λόγω του ασυμβιβάστου κατοχής δύο θέσεων διοίκησης στο Ίδρυμα, το σώμα των μελών του ΣΙ αποτελείται από 13 μέλη, έξι εσωτερικά, έξι εξωτερικά και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Η θητεία των μελών του ΣΙ είναι τετραετής, πλην του εκπροσώπου των φοιτητών που είναι μονοετής.

Ο σκοπός του ΣΙ είναι ο έλεγχος και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία και η μελλοντική ανάπτυξη του.
Κύριος στόχος του ΣΙ είναι η συμβολή στην
α)βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
β)ανάπτυξη της έρευνας στο Ίδρυμα και
γ)στην ενίσχυση των δεσμών του Ιδρύματος με τον παραγωγικό τομέα και την κοινωνία.

Πρός τον σκοπό αυτό, το ΣΙ εκπόνησε και ενέκρινε στην συνεδρίαση του, της 09.05.2014, το
"ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ"
Σημείωση: Για να μπορέσετε να διαβάσετε μερικά από τα αρχεία στην παρούσα ιστοσελίδα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Acrobat Reader. Εάν δεν το έχετε μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από την διεύθυνση:
Εικόνα Acrobat Reader
top